Oyuncular

Lu Yi-Ching
Lee Kang-Sheng
Chen Shiang-Chyi
Chao-rong Chen
Yang Kuei-MeiGaleri